III Hufiec ZHP Wrocław - Krzyki

im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty

wcześniej: III Hufiec ZHP Wrocław - Południe

Aktualności
Krąg Seniorów
Komendanci Hufca
Historia Hufca
Nasze środowiska
Nasze piosenki
Galeria
Księga Gości
Kontakt
HOW "Rancho"Darmowy hosting

Druhny i Druhowie!

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że w ślad za decyzją z majowego zlotu naszego środowiska na terenie HOW "Rancho", Komendant Hufca ZHP we Wrocławiu rozkazem L.13/2009 z dnia 19.06.2009 r. zatwierdził powstanie naszego Kręgu, a mnie na funkcję przewodniczącego.

Mamy więc Krąg, którego głównymi zadaniami będzie: tworzenie wspólnoty instruktorów i seniorów harcerskich oraz utrzymanie więzi ze środowiskiem harcerskim, zwłaszcza HOW "Rancho" w zakresie działań wychowawczych i logistycznych; kultywowanie i przekazywanie młodzieży harcerskiej tradycji, obrzędowości i propagowanie własnym przykładem harcerskiego stylu życia; dokumentowanie i popularyzowanie historii oraz ideowo-wychowawczego dorobku harcerstwa, a zwłaszcza III Hufca ZHP Wrocław Krzyki; rzecznictwo spraw seniorów, umacnianie wzajemnych więzi między instruktorami i wspieranie się w trudnych sytuacjach życiowych.

Obecnie czekają nas działania organizatorskie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania ogólnego naszego Kręgu, które zaplanowaliśmy w dniu 26 września br. o godz. 16.00 na terenie HOW "Rancho" oraz dopełnienie formalności związanych z przynależnością do Kręgu, tj. wypełnienie i złożenie kartotek instruktorskich oraz opłacenie składek członkowskich. Kartotekę, której wzór załączam, proszę w miarę możliwości wypełnić i wraz ze zdjęciem przesłać na mój adres domowy: 54-129 Wrocław ul. Drzewieckiego 53/12. Jeśli chodzi o składkę członkowską, której wysokość ustaliliśmy na 60 zł rocznie, to można ją wpłacić na rok harcerski /01.09.2009 - 31.08.2010 r./ bezpośrednio skarbniczce Kręgu hm. Izabeli ŻUROWSKIEJ lub na konto bankowe HOW "Rancho" nr 02 2030 0045 1110 0000 0035 4410 z dopiskiem "składka członkowska Kręgu Seniorów", zaś inne kwoty z dopiskiem "darowizna na Krąg Seniorów".

Przypominam, że została założona strona internetowa naszego środowiska: III Hufiec ZHP Wrocław-Krzyki im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty www.hufiecwroclawkrzyki.za.pl , której redaktorem naczelnym jest pwd. Elżbieta KALINOWSKA. Zachęcam do jej odwiedzania i przesyłania materiałów, zwłaszcza historycznych i zdjęć do publikacji. W przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu podaję mój e-mail rejam@gazeta.pl , możliwy jest też kontakt na "Naszej Klasie".

Z harcerskim pozdrowieniem
Przewodniczący Kręgu
hm. Krzysztof MAJER

List Przewodniczącego Kręgu
Kartoteka
Informacje archiwalne


Będziemy mieć Krąg


           28 maja br. w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Wodnego "Rancho", spotkała się grupa instruktorów-inicjatorów utworzenia Harcerskiego Kręgu Seniorów.

           W pierwszej części podsumowano zlot harcerzy i instruktorów byłego III Hufca ZHP Wrocław Krzyki im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty, który odbył się 16 maja br. na terenie HOW "Rancho" we Wrocławiu.

           W drugim punkcie zbiórki zrealizowano inicjatywę zlotową, przyjętą przez aklamację zgromadzonych instruktorów, powołania kierownictwa Harcerskiego Kręgu Seniorów. W głosowaniu jawnym - bez głosów sprzeciwu dokonano wyboru: Przewodniczącego Kręgu - hm. Krzysztofa MAJERA Wiceprzewodniczących Kręgu - hm. Teresę MAZIARZ - MACHAY, hm. Elżbietę ROŻNIATOWSKĄ, hm. Wojciecha KUPCZYŃSKIEGO. Wyboru pozostałych funkcyjnych postanowiono dokonać na kolejnej zbiórce kręgu.

           Następnie upoważniono przewodniczącego do opracowania projektu Regulaminu wewnętrznego kręgu i przedstawienia stosownych dokumentów w Komendzie Hufca ZHP we Wrocławiu wymaganych do rejestracji kręgu. Postanowiono przekształcić stronę internetową www.hufiecwroclawkrzyki.za.pl w domenę kręgu, a obowiązki redaktora powierzyć pwd. Elżbiecie KALINOWSKIEJ. Za zgodą komendantki HOW "Rancho" hm. Izabeli ŻUROWSKIEJ środki finansowe kręgu postanowiono przechowywać na koncie bankowym Ośrodka. Na następnym spotkaniu kręgu postanowiono powołać zespoły stałe - historyczny, programowy i organizacyjny oraz podjąć działania organizacyjne zlotu 26 września br.


˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘

           1 czerwca br. złożyłem w Komendzie Hufca ZHP we Wrocławiu dokumenty o rejestrację naszego Kręgu na wniosek członków-założycieli: hm. Teresa CIECHOWICZ, hm. Jadwiga GRZESIK, phm. Jadwiga JAKUBIK, pwd. Elżbieta KALINOWSKA, hm. Jerzy KULKA, hm. Wojciech KUPCZYŃSKI, hm. Gabriela MAJER, hm. Krzysztof MAJER, hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY, hm. Zygmunt MOSSAKOWSKI, hm. Wacław NOWAK, phm. Andrzej OLEJARZ, hm. Bogdan POŁONECKI, hm. Elżbieta ROŻNIATOWSKA, hm. Nazim RUDKOWSKI, hm. Zbigniew RYCHLIŃSKI, hm. PL Jerzy SOSNOWSKI, hm. Jerzy STANIEWSKI, hm. Marek STOCHMIAŁEK, phm. Andrzej SUPERAT, hm. Wanda WOJTKIEWICZ-ROK, phm. Maciej WOŹNIAK, hm. Henryk ZUBRZYCKI, hm. Jerzy ŻUROWSKI.


Czuwaj!

Krzysztof MAJER hm.


Regulamin Harcerskiego Kręgu Seniorów - projekt